Cung cấp tấm laminate PS tại Hà Nội

Laminate gồm 5 lớp: Lớp 1 Overlay (lớp màng phủ bên ngoài) , 2 lớp Decorative Paper (Lớp tạo vân gỗ) , 3 lớp Kraft Paper (Lớp Giấy Nền) liên kết chặt chẽ với nhau bằng keo trong quá trình gia nhiệt tạo nên sự ổn định vững chắc cao.

Danh mục: , Từ khóa: ,