Báo giá các loại gỗ coppha phủ keo ở Hà Nội

Công dụng ván cốp pha phủ keo đỏ :
– Với những tính năng đặc biệt trên, sản phẩm ván cốp pha, ván cốp pha phủ keo đỏ và ván cốp pha đỏ – nâu được dùng chủ yếu làm ván cốp pha trong xây dựng.