Phào ốp tường vân đá KA-120T (120mmx12mm)

Phào ốp tường vân đá KA-120T (120mmx12mm)
• Mã SP: KA-120T (120mmx12mm)