Phào ốp tường vân đá KA30x30 (30mmx30mm)

Phào ốp tường vân đá KA 30×30 (30mmx30mm)
• Mã SP: KA30*30 (30mm*30mm)