Phào ốp tường vân đá KA-32S (30mmx15mm)

Phào ốp tường vân đá KA-32S (30mmx15mm)
• Mã SP: KA-32S (30mm*15mm)