Phào ốp tường vân đá KA-50S (51mmx32mm)

Phào ốp tường vân đá KA-50S (51mmx32mm)
• Mã SP: KA-50S (51mm*32mm)