Phào ốp tường vân đá KA-5x6D (50mmx50mm)

Phào ốp tường vân đá KA-5x6D (50mmx50mm)
• Mã SP: KA-5x6D (50mm*50mm)