Sơn giả gỗ TOA dòng phổ thông cho gỗ Duraflex

Ứng dụng sơn Nano Shield dòng phổ thông cho tấm giả gỗ tấm xi măng vân gỗ DURAwood:
– Sơn giả gỗ cho hệ tường, trần trong và ngoài trời.
– Làm che nắng và hàng rào ngoài trời.
– Sơn nước cao cấp TOA NanoShield ứng dụng Công nghệ Hybrid Nano từ CHLB Đức